Πλυστικά Μηχανήματα

Πλυστικά μηχανήματα Karcher κατασκευασμένο με υψηλής ποιότητας υλικά, αξιόπιστα κατά την εργασία και κατάλληλα για πολλαπλές εφαρμογές καθαρισμού

Κωδικός: 1.324-000.0
218.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.324-500.0
329.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.680-000.0
139.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.680-004.0
159.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.680-003.0
159.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.680-002.0
159.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.673-121.0
79.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.673-400.0
94.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.673-404.0
128.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.602-605.0
175.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
Κωδικός: 1.324-003.0
282.00
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση
ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣΣύγκριση