Εξουσιοδοτημένο Service Karcher

H Cleansmart εκτός από επίσημος έμπορος διαθέσης προιόντων Karcher, είναι και Εξουσιοδοτημένο Service Karcher. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε εμάς για γνωμάτευση, συντήρηση και επισκευή των μηχανημάτων σας, είτε είναι οικιακής χρήσης, είτε επαγγελματικής.

Οι επισκευές όλων των μηχανημάτων γίνονται με γνήσια ανταλλακτικά Karcher. Σας παραθέτουμε τις διαδικασίες καθώς και τις υπηρεσίες που διαθέτουμε στους πελάτες μας.

Η Διαδικασία

Mηχανήματα Οικιακής Χρήσης

 1. Ο πελάτης φέρνει το προς έλεγχο μηχάνημα στο Service. Εάν το μηχάνημα βρίσκεται σε εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να το αναφέρει ώστε να διασταυρωθεί η εγκυρότητα της εγγύησης.
 2. Ο τεχνικός καταγράφει τα προβλήματα και γενικές πληροφορίες που ο πελάτης αναφέρει.
 3. Ο πελάτης παίρνει Δελτίο Παραλαβής του μηχανήματος από το Service.
 4. Γίνεται διαγνωστικός έλεγχος & εκτίμηση κόστους. Κατόπιν ενημερώνεται ο πελάτης τηλεφωνικά για το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης.
 5. Ολοκληρώνεται η διαδικασία επισκευής και ο πελάτης ειδοποιείται τηλεφωνικά για την παραλαβή του μηχάνηματος.
 6. Ο πελάτης προσκομίζει το Δελτίο Παραλαβής που παρέλαβε αρχικά, εξοφλεί το κόστος και παραλαμβάνει το μηχάνημα του.

Στην περίπτωση που στο βήμα 4 ο πελάτης κρίνει ότι το κόστος επισκευής είναι ασύμφορο για εκείνον και δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην επισκευή, μπορεί να περάσει να παραλάβει το μηχάνημα του, προσκομίζοντας το Δελτίο Παραλαβής και εξοφλώντας την Αξία Διαγνωστικού Ελέγχου ώς ελάχιστη χρέωση.

Mηχανήματα Επαγγελματικής Χρήσης

 1. Ο πελάτης φέρνει το προς έλεγχο μηχάνημα στο Service.
  • Εάν το μηχάνημα βρίσκεται σε εγγύηση, ο πελάτης θα πρέπει να το αναφέρει ώστε να διασταυρωθεί η εγκυρότητα της εγγύησης.
  • Εάν το μηχάνημα είναι πολύ ογκώδες και δέν δύναται να γίνει μεταφορά του με απλά μέσα, υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς από την Cleansmart. (παρ. Υπηρεσίες)
 2. Ο τεχνικός καταγράφει τα προβλήματα και γενικές πληροφορίες που ο πελάτης αναφέρει.
 3. Ο πελάτης παίρνει Δελτίο Παραλαβής του μηχανήματος από το Service.
 4. Γίνεται διαγνωστικός έλεγχος & εκτίμηση κόστους. Κατόπιν ενημερώνεται ο πελάτης τηλεφωνικά για το κόστος και τον χρόνο διεκπεραίωσης.
 5. Ολοκληρώνεται η διαδικασία επισκευής και ο πελάτης ειδοποιείται τηλεφωνικά για την παραλαβή του μηχάνηματος.
 6. Ο πελάτης προσκομίζει το Δελτίο Παραλαβής που παρέλαβε αρχικά, εξοφλεί το κόστος και παραλαμβάνει το μηχάνημα του.

Στην περίπτωση που στο βήμα 4 ο πελάτης κρίνει ότι το κόστος επισκευής είναι ασύμφορο για εκείνον και δεν επιθυμεί να προχωρήσει στην επισκευή, μπορεί να περάσει να παραλάβει το μηχάνημα του, προσκομίζοντας το Δελτίο Παραλαβής και εξοφλώντας την Αξία Διαγνωστικού Ελέγχου ώς ελάχιστη χρέωση.

Υπηρεσίες - Χρεώσεις

Διαγνωστικός Έλεγχος
από 15 €
Ο διαγνωστικός έλεγχος διενεργείται μετά την παραλαβή του μηχανήματος και πραγματοποιείται για να διαπιστωθεί το πρόβλημα, ο χρόνος και το κόστος αποκατάστασης. Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος Ανταλλακτικών και εργασίας επισκευής.
Μηχανήματα Οικιακής Χρήσης - 15€
Επαγγελματικά Μηχανήματα - 25 €
ΒΑΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΆ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
έως 50 €
Οι υπηρεσίες ισχύουν μόνο εντός Λεκανοπεδίου Αττικής για βαριά επαγγελματικά μηχάνηματα που χρησιμοποιούνται σε βιομηχανικούς - εργοστασιακούς χώρους και δεν υπάρχει δυνατότητα μεταφοράς με συμβατικά μέσα.
Διαγνωστικός Έλεγχος στον Χώρο του Πελάτη - Δωρεάν
Παραλαβή απο τον Χώρο του Πελάτη, Διαγνωστικός έλεγχος, Επισκευή* και Επιστροφή - 20 €?
Παραλαβή απο τον Χώρο του Πελάτη, Διαγνωστικός έλεγχος, και Επιστροφή χωρίς επισκευή - 50 €